Deodorants: an experimental provocation study with hydroxycitronellal

Parfumerede deodoranter er en hyppig årsag til parfumeallergi. Deodoranter anvendes i et fugtig, lukket miljø i armhulen, hvor der ofte (hos kvinder) er skadet hud som følge af barbering. Disse faktorer kan øge risikoen for at allergi opstår. To parfumestoffer, kendt som allergifremkaldende, Hydroxycitronellal og kanelaldehyd (cinnamal) studeres i forskellig koncentration i deodoranter. Personer med kendt allergi over for et af disse parfumestoffer fik udleveret deodoranter tilsat parfumestoffet i stigende, men realistiske mængder. Der inkluderedes en kontrolgruppe uden allergi over for parfume.

Alle eller næsten alle forsøgspersoner med allergi over for et af parfumestofferne udviklede allergisk eksem i armhulen ved brug af deodoranten med parfume. Ingen af kontrol personerne reagerede.

Contact allergy to oak moss: search for sensitizing molecules using combioassay-guided chemical fractionation, GC-MS, and structure-activity relationship analysis

Oak moss absolut er et naturekstrakt udvundet af egemos. Det består af flere hundrede enkeltstoffer og har en kraftig allergifremkaldende effekt. Allergi over for oak moss ses findes hos ca. 25% af de parfumeallergiske personer og det er det parfumestof, der hyppigst er årsag til allergi.

På den bagrund iværksattes forskning til at bestemme hvilket/hvilke stoffer i oak moss, der er allergifremkaldende. Ved en kombination af allergitest på oak moss allergiske patienter og kemisk fraktionering og analyse identificerede stofferne: chloroatranol og atranol som de stærkeste allergi fremkaldende stoffer i oak moss, herudover fandt man at stoffet methyl-betaorcinol carboxylate også gav allergiske reaktioner. Sidstnævnte er med til at give duften.
Der er formentlig flere end de nævnte stoffer, som er tilstede i oak moss, som er allergifremkaldende. 

Chloroatranol, an extremely potent allergen hidden in perfumes – a dose-response elicitation study

I et internationalt forskningssamarbejde mellem klinisk arbejdende dermatologiske afdelinger og kemisk/analytiske forskningsenheder, er det lykkedes at identificere to nye parfumeallergener: chloroatranol og atranol. Disse er indholdstoffer i naturekstraktet oak moss absolute, der forårsager allergiske reaktioner hos mindst 25 % af parfumeallergiske personer. Chloroatranol er formentlig det mest potente af de to allergener.

Et nyt studie viser, at chloroatranol giver allergiske reaktioner hos 10 % af de eksempatienter, der er allergiske over for stoffer i koncentrationer på 0,01 ppm. Dette er en koncentration, som er 1000 gange lavere end for andre kendte allergener.

Teledermatologi

I en 1-årig forsøgsperiode optog 10 praktiserende læger digitalfotos af patienter med hudsygdomme. Billederne blev via e-mail sendt til hudafdelingen, Amtssygehuset i Gentofte til vurdering.

 

På 1 år blev 284 patienters hudsygdom evalueret via teledermatologi. Eksem var den hyppigste diagnose. 

A stronger patch test elicitation reaction to the allergen hydroxycitronellal plus the irritant sodium lauryl sulfate

Husholdningsprodukter indeholder både sæbe og parfumestoffer. I dette eksperimentelle studiet undersøgtes effekten af samtidig udsættelse for parfumestoffet: hydroxycitronellal og sæbestoffet natrium larylsulfat på underarmene.

  

Samtidig udsættelse gav en kraftige eksemreaktion end udsættelsen alene for parfumestof og reaktionen optrådte også ved lavere koncentrationer.

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde – known as Lyral: quantitative aspects and risk assessment of an important fragrance allergen

Parfumestoffet HICCl (INCI: hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) har været meget anvendt i kosmetiske produkter.

Der er ikke ualmindeligt, at finde HICC i parfumer i over 1 %. Det giver anledning til allergiske reaktioner hos ca. 2 % af testede eksempatienter. I et eksperimentelt studie udsættes HICC-allergiske personer for forskellige koncentrationer af HICC dels ved en plasterprøve på ryggen dels ved åben gentagen applikation på underarmene.

 

Ved åben test på underarmene fik 60 % af forsøgspersonerne allergisk eksem. Ingen reagerede på alkohol, der blev anvendt som kontrol. En kraftig reduktion i anvendelses koncentrationen af HICC blev anbefalet.

1 91 92 93 94 95