Categorization of fragrance contact allergens for prioritization of preventive measures: clinical and experimental data and consideration of structure-activity relationships

Hudallergi over for parfume er stadig forholdsvis almindeligt og påvirker ca. 16 % af de patienter som er lappetestet grundet mistanke om kontaktallergi. Formålet med dette review er at indhente, vurdere og klassificere dokumentationen af kontaktallergi over for duftstoffer, med henblik på at udarbejde anbefalinger til målretning af primær og sekundær forebyggelse.

Foruden offentliggjorte beviser for kontaktallergi hos mennesker blev dyredata (lymfeknudeassay), årligt forbrug og struktur-aktivitets relationer (SAR), taget i betragtning under kategoriseringen af stoffer.

I alt 54 forskellige kemikalier og 28 naturlige ekstrakter (æteriske olier) kan kategoriseres som etablerede kontaktallergener i mennesker, herunder alle 26 stoffer, som tidligere er identificeret som kontaktallergener (SCCNFP/0017/98). Tolv af de 54 kemikalier anses for at være af særlig interesse på grund af det høje antal af rapporterede tilfælde af kontaktallergi (> 100). Derudover er 18 enkeltstoffer og en naturlig blanding kategoriseret som kontaktallergener i dyr.

SARs, kombineret med begrænset dokumentation fra mennesker, bidrog til kategorisering af yderligere 26 stoffer som sandsynlige kontaktallergener. Tilstedeværelsen af ​​127 enkelt-parfumestoffer og naturlige blandinger bør på grund af deres hudsensibiliserende egenskaber, indgå i fx varedeklarationer. Som en yderligere forebyggende foranstaltning, bør den maksimale koncentration af 11 stoffer af særlig interesse, begrænses til 100 ppm. Stoffet hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde og de to ingredienser chloroatranol og atranol i de naturlige ekstrakter Evernia prunastri og Evernia furfuracea, bør ikke være til stede i kosmetiske produkter.