CAS-nummer

CAS-numrene er unikke talkombinationer, der bruges til at identificere kemiske forbindelser. Ethvert kemisk stof bliver tildelt et CAS-nummer. CAS-numrene bruges internationalt.