Carriers of filaggrin gene (FLG) mutations avoid professional exposure to irritants in adulthood

Lidt over 1/3 af den danske befolkning vil på et tidspunkt have været i kontakt med hudirritanter på deres arbejdsplads. Blandt dem der nuværende eller tidligere har haft håndeksem, er der færre personer med filaggrin-mutationer der udsættes for irritanter, set i forhold til dem der ikke har mutationer. Det ses ligeledes, at de der har haft tidlig debut af deres håndeksem (fra før de blev erhvervsmæssigt eksponeret for irritanter), senere hen fravælger et erhverv hvor de udsættes for hudirritanter, på baggrund af deres filaggrin-mutation.