Can exposure limitations for well-known contact allergens be simplified? An analysis of dose-response patch test data

I artiklen analyseres data fra 16 allerede publicerede artikler om dosis-respons relationer for otte forskellige allergifremkaldende stoffer.

 

Den dosis som mediant udløste reaktion hos 10 % af de allergiske patienter var 0.8 µg/cm2 og varierede med en faktor 7, hvis tre studier, hvor resultaterne af forklarlige grunde faldt anderledes ud, blev udeladt.

 

Der blev således fundet en lille variation i den dosis, som kan provokere eksem hos de 10 % mest følsomme allergikere. Denne viden kan anvendes til eventuelt at fastsætte generelle grænseværdier for allergifremkaldende stoffer, der allerede har givet anledning til allergi hos mange mennesker.