Autoimmune diseases in adults with atopic dermatitis.

Dette epidemiologiske studie undersøgte forekomsten af autoimmune sygdomme hos voksne med atopisk dermatit (AD). Ved hjælp af diagnostiske koder blev patienter med AD i Danmark i perioden 1997 til 2012 (n=8,112) identificeret i de landsdækkende registre og matchet med kontroller (n=40,560). Forekomsten af en række autoimmune sygdomme blev undersøgt i de to populationer. AD var signifikant associeret med 11 ud af 22 autoimmune sygdomme, samt det at have flere autoimmune sygdomme samtidigt. Rygning øgede endvidere risikoen for autoimmune sygdomme blandt patienter med AD.