Attention to bodily sensations and symptom perception in individuals with idiopathic environmental intolerance

Formålet var at undersøge sammenhængen mellem duft– og kemikalieoverfølsomhed og psykologiske faktorer af betydning for opfattelse og fortolkning af kropslige fornemmelser. Herunder somato-sensorisk forstærkning, autonom perception og absorption. I alt 1024 personer med enten selv-rapporteret eller lægediagnosticeret duft– og kemikalieoverfølsomhed fik tilsendt et spørgeskema. Af 1024 besvarede 71,5 % spørgeskemaet. Undersøgelsen viste en statistisk signifikant sammenhæng mellem duft– og kemikalieoverfølsomhed og faktorerne somato-sensorisk forstærkning og autonom perception, hvorimod der ikke kunne påvises en sammenhæng med absorption. Undersøgelsens resultater peger dermed på at psykologiske faktorer, der har betydning for opfattelse og fortolkning af kropslige reaktioner er væsentlige faktorer i forståelsen af duft– og kemikalieoverfølsomhed.