Atopic diseases by filaggrin mutations and birth year

Denne korte artikel viser, at forekomsten af individider med filaggrin-genmutationer steg blandt personer med atopisk eksem, ved sammenligning af tre forskellige fødselskohorter. Således var der blandt dem, der blev født i perioden 1976-1988, 19 % med filaggrin-genmutationer, hvilket var væsentlig højere end blandt de personer, der blev født i perioden 1936-49. Forskellen, der var ikke-signifikant, kan pege på, at den stigning i forekomsten af atopisk eksem, der er set siden 1950'erne, primært er sket blandt personer med en genetisk betinget ødelagt hudbarriere.