Atopisk eksem er forbundet med angst, depression og selvmordstanker, men ikke med indlæggelse eller selvmord.

Mange tidligere studier har påvist en sammenhæng mellem atopisk eksem og henholdsvis angst og depression. Kun få studier har undersøgt sammenhængen til selvmord. På basis af data fra de danske registre samt Glostrup undersøgelsen viste dette studie en signifikant sammenhæng mellem atopisk eksem i voksenlivet og henholdsvis udskrivelse af recept på depression og angst medicin. Der var dog ingen sammenhæng mellem atopisk eksem og hospitalisering pga. disse sygdomme. Ligeledes var der ingen sammenhæng mellem atopisk eksem og selvmord trods det at atopisk eksem var associeret med øget forekomst af selvmordstanker. Samlet set viser data at atopisk eksem hænger sammen med angst, depression og selvmordstanker, men også at atopisk eksem ikke er associeret med hospitalisering eller selvmord.   

Original overskrift: Atopic dermatitis is associated with anxiety, depression, and suicidal ideation, but not with hospitalization or suicide.