Atopic dermatitis, filaggrin mutations and irritant contact dermatitis

I denne kommentar til British Journal of Dermatology, diskuteres bl.a. en ny undersøgelse, hvori de fandt at filaggrinmutationer og atopisk eksem øger risikoen for arbejdsbetinget eksem.

Da personer med filaggrinmutationer kan identificeres enten ved genotypebestemmelse eller ved klinisk undersøgelse for kendetegnene ved ichthyosis vulgaris, kan der argumenteres for, at undersøgelserne bør være en obligatorisk del af diagnosticeringen af patienter med atopisk eksem, da det kan være til gavn for patienten og samfundet. Samtidigt er det muligt at personer med filaggrinmutationer, som ikke har en påvist atopisk eksem, bør advares mod overdrevet vådt arbejde.