Atopisk dermatitis og cancer i solide organer: et systematisk review og metaanalyse

I denne systematiske oversigtsartikel og metaanalyse undersøgte vi sammenhængen mellem atopisk dermatitis og cancer i solide organer. I alt blev 32 studier inkluderet i den kvalitative analyse og 16 studier blev inkluderet i den kvantitative analyse. Vi fandt en invers association mellem atopisk dermatitis og hjernetumorer (pooled OR 0.77; 95% CI 0.71-0.83). Vi fandt ikke en sammenhæng mellem atopisk dermatitis og cancer i andre solide organer.

Original overskrift: Atopic Dermatitis and Cancer in Solid Organs: a Systematic Review and Meta-Analysis.