Associations of Filaggrin Gene Loss-of-Function Variants with Urinary Phthalate Metabolites and Testicular Function in Young Danish Men

Association mellem fillaggrin mutationer, urin ftalat metabolitter og testikelfunktion hos unge danske mænd.

Filaggrin er et protein, der findes i det yderste hudlag (hornlaget) og er en vigtig del af hudens barrierefunktion.

Dannelsen af filaggrin styres af vores gener. I Danmark har op mod 10 % af den voksne befolkning hel eller delvis mangel på filaggrin.

I dette studie ville vi undersøge om unge mænd med filaggrin-mangel kan have en øget optagelse af hormonforstyrrende stoffer, herunder ftalater.

Vi undersøgte urinudskillelse af ftalatmetabolitter og testikelfunktion hos unge mænd med og uden filaggrinmangel i en tværsnitsundersøgelse af 861 unge mænd fra den generelle danske befolkning. Vi målte urin koncentrationer af 14 ftalat metabolitter og serumniveauer af reproduktive hormoner. Vi evaluerede også sædkvalitet.

Undersøgelsen dokumenterer, at mænd med filaggrinmangel kan have højere eksponering for ftalater, muligvis på grund af øget optagelse gennem huden. Der sås ingen signifikant påvirkning af de reproduktive hormoner eller sædkvalitet.