Association of Rosacea With Risk for Glioma in a Danish Nationwide Cohort Study.

Rosacea er en hyppig hudlidelse primært lokaliseret til ansigtet. Patogenesen er ikke fuldt forstået, men matrix metalloproteinaser (MMPer) ser ud til at spille en vigtig rolle i sygdommen. Gliomer (hjernesvulster) udgør 80% af alle maligne tumorer i centralnervesystemet, og disse har også opreguleret niveauer af visse MMPer. Vi undersøgte derfor sammenhængen mellem rosacea og risiko for udvikling af Gliom i den danske befolkning.

Vi fandt en signifikant øget risiko for udvikling af gliomer hos patienter med rosacea i forhold til den generelle befolkning. Sammenhængen skyldes muligvis MMP-aktivitet, men yderligere studier er nødvendige før dette kan bekræftes.