Associationer mellem atopisk dermatitis og depression, angst og selvmords intentioner hos børn og voksne: Et systematisk review og meta-analyse

Atopisk dermatitis (AD) er tidligere blevet associeret med henholdsvis depression, angst og selvmords adfærd, men størrelsesordenen af den påståede association er ukendt.

I dette systematiske review samt meta-analyse undersøgte vi derfor sammenhængen mellem AD i børn og voksne og henholdsvis depression, angst og selvmords adfærd. Til dette benyttede vi databaserne Pubmed, Embase og PsychINFO.

En signifikant association blev fundet mellem voksne med AD og henholdsvis depression og angst. Derudover fandt vi at AD i børn var associeret med depression. En positiv association mellem AD i voksne og unge og selvmords intentioner blev fundet, men kun få studier undersøgte risikoen for udført selvmord; dog viste størstedelen en association mellem udført selvmord og AD. Disse fund er et udtryk for at klinikere bør være observante på psykiatriske symptomer i patienter med atopisk dermatitis.

Original overskrift: Association of atopic dermatitis with depression, anxiety, and suicidal ideation in children and adults: A systematic review and meta-analysis.