Association between Loss-of-Function Mutations in the Filaggrin Gene and Self-Reported Food Allergy and Alcohol Sensitivity

Filaggrinmutationer (FLG) kan forårsage en svækket hudbarriere og øge risikoen for atopisk kontakteksem. I dette studie deltog 3.471 personer med henblik på at undersøge sammenhængen imellem FLG-mutationer, selvrapporteret fødeallergi, orale allergisymptomer og alkoholsensitivitet.