Association between cobalt allergy and dermatitis caused by leather articles - a questionnaire study.

Kobolt har gennem mange år været kendt for at kunne forårsage allergisk kontakt eksem. Nyere studier viser at bl.a. kobolt i læderprodukter spiller en vigtig rolle. Dette studie dokumenterer en sammenhæng mellem det at have kobolt allergi og tidligere kontakt med læderprodukter. Samtidig dokumenteres bl.a. sygdomsbyrden hos denne patientgruppe gennem de sidste 10 år.