Arbejdsbetingede hudlidelser

En oversigt over arbejdsbetingede hudlidelser, deres årsager, udredning, behandling og anmeldelse.