Anafylaksi efter første dosis af mRNA SARS-CoV-2 vaccinen: Opgiv ikke anden dosis!

Siden de første to tilfælde af anafylaksi blev beskrevet i forbindelse med udrulning af Pfizer-BioNTech mRNA SARS-CoV-2-vaccinen i Storbritannien den 8. december 2020, har der været adskillige tilfælde af mistanke om anafylaksi i Storbritannien, Europa, USA og Japan i forbindelse med både Pfizer-BioNTech- og Moderna-mRNA-vaccinerne. I øjeblikket frarådes anden dosis til patienter med anafylaksi efter den første dosis. Imidlertid overvurderer anafylaksi scoringssystemer muligvis antallet af voksne med vaccineanafylaksi. Derfor bør patienterne vurderes individuelt for at be- eller afkræfte anafylaksidiagnosen, således at patienten kan få mulighed for at få vaccinen og dermed færdiggøre ​​vaccinationsprogrammet. Den anden dosis af mRNA-vaccinerne er forbundet med forbedret SARS-CoV-2-immunitet og nødvendig for et mere effektivt og holdbart immunrespons. Herudover er en unødvendig allergidiagnose over for en mRNA-vaccine potentielt skadelig for fremtidig behandling, da de mRNA-baserede vacciner kan tilpasses nye varianter af SARS-CoV-2 såvel som andre nye vira og kræftformer.

På to specialiserede allergiklinikker (Nashville, USA og Gentofte, Danmark) blev henholdsvis 13/23.035 (0,06%) og 34/54.567 (0,06%) af alle vaccinerede sundhedsmedarbejdere henvist med potentielle straks-allergiske reaktioner efter den første dosis af Pfizer-BioNTech SARS-CoV-2 mRNA-vaccinen. Af disse havde 39 en sygehistorie med milde reaktioner mens 8 havde en sygehistorie i overensstemmelse med anafylaksi efter den første dosis af Pfizer-BioNTech SARS-CoV-2 mRNA-vaccinen på mindst en af ​​de validerede anafylaksivurderingsskalaer; Brighton, NIAID/FAAN eller Ring- og Messmer. I alle 8 tilfælde blev allergi over for fyldstoffet polyethylen glycol (PEG) i vaccinerne udelukket (ved hudtest og/eller provokation og tolerancehistorie). Hos 5/8 blev der målt tryptase inden for 90 minutter efter den første vaccine. Tryptase var ikke forhøjet hos nogle af patienterne. Alle 8 patienter tolererede anden dosis af Pfizer-BioNTech SARS-CoV-2 mRNA-vaccinen uden symptomer eller signifikant mildere symptomer sammenlignet med den første dosis.

Den ikke-forhøjede tryptase ved mistanke om anafylaksi i forbindelse med første dosis, negativ PEG-test og tolerance overfor den anden vaccinedosis understøtter ikke en IgE-medieret mekanisme. Det betyder, at anden vaccinedosis kan gives sikkert i en allergiklinik til patienter uden kendt PEG-allergi trods mistanke om anafylaksi efter første dosis. Patienter med mulig anafylaksi bør gennemgå omhyggelig stratificering af anafylaksirisiko og afveje fordele og risici ved anden vaccinedosis.

Original overskrift: Anaphylaxis to the first dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccines: Don’t give up on the second dose!