An analysis of gender differences in patients with hand eczema - everyday exposures, severity, and consequences

Håndeksem er dobbelt så hyppig blandt kvinder som blandt mænd. Det skyldes at kvinder i højere grad udsættes for vådt arbejde og andre forværrende faktorer som del af både arbejdsliv og privatliv. I et studie med 306 patienter blev fællestræk og forskelle mellem mænd og kvinder med håndeksem undersøgt. Mænd og kvinder havde lige stor klinisk sværhedsgrad af håndeksem, men eksemet påvirkede kvinder betydeligt mere end mænd. Kvinder rapporterede signifikant flere forværrende faktorer og mere sygefravær. Sammenlignet med mænd havde kvinder også mere nedsat livskvalitet ved samme kliniske sygdomssværhedsgrad. Der blev ikke fundet kønsforskelle i behandlingsniveau. Ligeledes var der heller ikke forskel mellem mænd og kvinder i den selvrapporterede komplians til behandling.