Allergy to hair dye. Its incidence is rising as more and younger people dye their hair

I British Medical Journal advarer forskere fra England, Tyskland og Danmark mod de svære allergiske reaktioner, der kan opstå som følge af hårfarvning. Det drejer sig om hævelser af ansigtet/hals og svært eksem, som kan føre til akut indlæggelse og behandling.
Der er fundet en stigning i allergiske reaktioner over for hårfarvestoffet p-phenylene diamine, således er der i England er fundet en fordobling i hyppigheden de sidste 6 år, hvor der nu er 7,1 % af patienter med allergi over for PPD. I Danmark er der en stigende tendens blandt kvinder, men i mindre omfang (ikke statistisk signifikant). Svære allergiske reaktioner ses også hos børn.

Der er tegn på flere unge farver hår og det stærkt allergifremkaldende hårfarvestof PPD og lignende stoffer findes i 2 ud af 3 hårfarver. PPD er tilladt i op til 6 % i hårfarver ifølge EU’s kosmetikdirektiv.

Forskerne mener at der for længst burde have været fokus på sikkerheden omkring hårfarver og allergi.  Kulturelt og kommercielt pres for at farve hår øger folks risiko og byrden på sundhedsvæsnet.