Årsrapporter

Læs årsrapporterne for Den Nationale Database for Kontaktallergi.

Rapporterne beskriver overvågning og forskning inden for kontaktallergi samt arbejdet med kvalitetssikring.

Endvidere præsenteres indikatorer for kvalitet af behandlingen samt anbefalinger for det videre arbejde.