Metaller

Metaller, som kan frigives fra mange blanke metalgenstande, vi håndterer i hverdagen, kan fremkalde kontaktallergi.

 Allergi over for nikkel er den hyppigste form for kontaktallergi blandt eksempatienter. Det gælder også i befolkningen.

Krom er et metal, som indgår i legeringer, eksempelvis i rustfrit stål, i de råmaterialer, der anvendes i produktionen af cement, og som bruges i garvning af læder.

Kobolt er et metal, som forekommer sammen med nikkel. Personer, som får påvist koboltallergi, er som regel også allergiske over for nikkel. Koboltallergi stammer fra de samme udsættelser som nikkel, det vil sige blankt metal som uægte smykker, knapper, ure med mere.


Se endvidere tallene i tabellerne herunder.

Læs mere