Allergic contact dermatitis to the hair dye 6-methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl (INCI HC Blue no. 7) without cross-sensitivity to PPD

p-phenylenediamine (PPD) bliver normalt brugt som screening stof til at diagnosticere hårfarveallergi. 6-methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl (INCI navn HC Blue no. 7 CAS 83732-72-3) er et hårfarvestof, der benyttes som precursor i oxidative hårfarveprodukter. En patient med allergilignende symptomer efter hårfarvning, havde ingen reaktionen på lappetestmateriale i den europæiske basisserie, men en follikulær reaktion på 3. dagen og en ++ reaktion på 7. dagen når der blev lappetestet med HC Blue no. 7. Denne case viser, at det ikke altid er tilstrækkeligt, kun at teste hårfarvepatienter med PPD.