Allergic contact dermatitis: epidemiology, molecular mechanisms, in vitro methods and regulatory aspects : Current knowledge assembled at an international workshop at BfR, Germany

Kontaktallergi er en kompleks sygdom og en af de vigtige udfordringer for folkesundheden. Det tyske "Federal Institute for Risk Assessment' var vært for en "International Workshop om Kontakteksem". Formålet var at diskutere ny viden om kontakteksem. Dette omfattede epidemiologi og molekylærbiologi samt udviklingen af nye in vitro-metoder. Desuden diskuteredes lovgivningsmæssige aspekter med det formål at reducere eksponering for kontaktallergener.

 

Det anslås, at 15-20 % af befolkningen lider af kontaktallergi. Eksponering på arbejdspladsen, alder, køn, anvendelse af forbrugerprodukter og genetisk disposition blev identificeret som de vigtigste risikofaktorer. På workshoppen diskuteredes også fremtidig forsknings- og videnbehov inden for kontakteksem.