Allergisk kontakteksem forårsaget af negleakrylater i Europa. Et studie fra EECDRG.

Der er rapporteret en stigning i allergisk kontakteksem forårsaget af negleakrylater, også methakrylater og cyanoakrylater.

I dette studie indgik 11 europæiske universitets klinikker (EECDRG), hvor der blev indsamlet oplysninger om tilfælde af allergisk kontakteksem forårsaget af negleakrylater diagnosticeret ved test mellem 2013 og 2015.

Blandt 18 228 undersøgte patienter havde 136 patienter allergisk eksem forårsaget af negleakrylater. Der var 135 kvinder og 1 mand, med en gennemsnitlig alder på 36,7.  De fleste patienter reagerede på to eller flere akrylater ved lappetests, hovedsageligt på 2-hydroxyethylmethacrylat (HEMA) (92,5%), 2-hydroxypropylmethacrylat (88,6%), ethylenglycoldimethacrylat (69,2%) og ethylcyanoacrylat (9,9%) .

Konklusionen på studiet: Neglekosmetik var ansvarlig for de fleste af allergitilfælde, som var forårsaget af akrylater. Det påvirker både neglekosmetikere og forbrugere og derfor opfordres til strengere regulering og forebyggende foranstaltninger.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by nail acrylates in Europe. An EECDRG study