Allergisk kontakteksem forårsaget af limonene hydroperoxider og dosis-respons forhold – Et ”repeated open application test” (ROAT) studie.

Kontaktallergi over for parfumestoffet oxideret limonene, indeholdende allergifremkaldende limonene hydroperoxider, er hyppigt forekommende. Ofte ses dog kun svagt positive samt hyppige tvivlsomt positive lappetestreaktioner. Dette har skabt nogen usikkerhed omkring den kliniske relevans af en positiv lappetestreaktion over for standard limonene hydroperoxider 0,3% pet.

I dette eksperimentelle kliniske studie blev eksempatienter med enten en positiv eller tvivlsomt positiv lappetest over for limonene hydroperoxider 0,3% pet. udsat for realistiske niveauer af limonene hydroperoxider i en simuleret parfume. Resultaterne af studiet viste, at en positiv lappetest over for limonene hydroperoxider er af klinisk relevans. Derudover findes der en undergruppe af patienter med en tvivlsomt positiv lappetest over for limonene hydroperoxider 0,3% pet. hvor denne kan være af klinisk relevans.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by hydroperoxides of limonene and dose-response relationship-A repeated open application test (ROAT) study.