Allergi og hyperreaktivitet. In: Medicinsk Kompendium, 17. udgave