Hormoncremer

Hvad er hormoncreme?

Det aktive stof i hormoncremer er binyrebarkhormon (glukokortikoid), som er rørt op i creme eller salve. Hormoncreme kaldes også binyrebarkhormoncreme, steroidcreme eller kortisoncreme. Hormoncremerne har været anvendt i mere end 50 år til behandling af forskellige hudsygdomme og deres virkning er derfor velkendt. Hormoncremer dæmper irritation, rødme og kløe i huden. 

Hormoncremer findes i 4 forskellige styrker (gruppe 1-4), hvor gruppe 1 er en mild hormoncreme og gruppe 4 er ekstra stærke hormoncremer. Styrken på cremen afhænger af hvor på kroppen, den skal anvendes og eksemets sværhedsgrad. Huden i håndfladerne er tykkere end huden på resten af kroppen og derfor bruges stærkere cremer il behandling af håndeksem.

Hvordan bruges hormoncreme?

Hormoncreme skal smøres i et tyndt lag direkte på eksemet. Man skal undgå at behandle den raske hud. 

Når man har eksem, er hudbarrierend ekstra sårbar, så man mister fugt ved vandtab til omgivelserne. Hormoncreme kan kun i nogen grad tilføre nok fugt til huden. Man anbefaler derfor, at der altid suppleres med fugtighedscreme. Man kan påføre fugtighedscreme cirka en halv time efter behandlingen med hormoncreme.

Hvor lang tid skal der behandles?

Behandling med hormoncreme bør altid aftales med en hudlæge eller egen læge. Ofte skal der behandles med hormoncremen 1-2 gange dagligt som en kur og det aftales, hvor lang tid, der skal behandles. Når eksemet er i ro, er det vigtigt at behandlingen aftrappes langsomt. Huden vænner sig til hormoncremen og eksemet kan blusse op igen, hvis der stoppes brat med behandlingen. Har man fx behandlet 2 gange dagligt i en uge, er det almindeligt at trappe ned eil én gang dagligt i en uge og herefter til behandling hver anden dag.

Man bør holde øje med, om eksemet aftager. Hvis eksemet blusser op under nedtrapningen, kan det anbefales at gå tilbage til daglig behandling igen, før ny nedtrapning atter påbegyndes. Eventuelt kan vedligeholdelse af behandlingen gennem længere tid aftales med (hud)lægen.

Er der bivirkninger ved hormoncremer?

Der er som regel ikke bivirkninger ved behandlinge, når anbefalingerne fra lægen følges. Ved overforbrug eller ved meget langvarig behandling kan huden blive tynd, og der kan komme blodsprængninger i de små kar. Forandringerne vil dog ofte forsvinde igen, når behandlingen ophører. Hvis man har anvendt hormoncreme i længere tid, er det en god idé at tale med lægen om muligheden for anden behandling. Det er dog vigtigt også at være opmærksom på, om man har uhensigtsmæssige vaner i forhold til håndhygiejne, manglende beskyttelse af huden med handsker og manglende brug af fugtighedscremer, som med fordel kan ændres på. Læs mere om hormoncremer her