Allergi og eksem er dyre sygdomme

Allergi over for kemiske stoffer og eksem er hyppige sygdomme. I et registerstudie blev det undersøgt hvilken effekt kontakteksem/allergi havde på erhvervsevne, udgifter til sundhedsvæsen og produktionstab.

 

Undersøgelsen baserede sig på data fra i alt 21 441 med kontakteksem/allergi påvist i perioden 2004-2009. Resultaterne blev sammenlignet med personer uden kontaktallergi/eksems erhvervsevne, forbrug af sundhedsydelser og produktionstab (kontroller). Kontrollerne blev udvalgt fra en 30 % stikprøve af befolkningen.

 

Individuelle krypterede data blev hentet om sundhedsydelser, socio-demografi, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og overførselsindkomst fra offentlige registre i Danmark for cases og kontroller.

 

De direkte udgifter til allergi/eksem forårsaget af udsættelser i privatlivet som fx forbrugerprodukter estimeredes for en 5 års periode samlet til ca. 500 mio kr. årligt og for arbejdsbetinget allergi/eksem til ca. 170 mio. kr. årligt.  Disse estimater omfatter ikke egne omkostninger, tab af livskvalitet eller sygemeldinger under 24 uger i træk, da disse omkostninger ikke findes i de anvendte registre. Resultaterne repræsenterer derfor minimumsomkostninger.

 

Læs mere om arbejdsbetinget eksem >>.

 

Link til undersøgelsen (på engelsk):

>>