Allergens associated with severe symptoms of hand eczema and a poor prognosis

Kontaktallergi er hyppigt hos patienter med håndeksem. Blandt 799 patienter med håndeksem, som blev udredt med den europæiske standardserie, fik 45,6 % påvist minimum én allergi. De hyppigst forekommende allergier blandt kvinder var; nikkel, parfume og kobolt mens rækkefølgen blandt mænd var; parfume, nikkel og krom. Svært håndeksem var associeret med allergi over for formaldehyde, methyldibromo glutaronitrile, krom og sesquiterpene lactone mix. For mænd var nikkelallergi også associeret med svært håndeksem. Efter 6 måneders opfølgning viste den kliniske undersøgelse, at patienter med kromallergi havde en dårligere prognose i forhold til patienter med andre allergier. I denne gruppe havde 73,3 % af patienterne et uændret håndeksem eller fik det ligefrem værre.