Sko og møbler

 

Bakterie- og svampedræbende midler fx formaldehyde eller dimethyl fumarate anvendes i sko og møbler for at sikre produktet mod mugangreb under langvarig transport og for at modvirke svedlugt under brug.

Dimethyl fumarate er et svampemiddel, som har givet anledning til en lang række tilfælde af allergi over for møbler og sko i Europa, specielt er der rapporteret mange tilfælde fra Finland, England, Spanien og Frankrig. I alle tilfælde er der tale om varer importeret fra Kina.

Eksempel på pose med svampe-midlet dimethyl fumerate

I sko anvendes dimethyl fumarate enten i selve skoen eller i små poser, som ligger i skoæsken, og hvor dimethyl fumarate afdamper og afsættes i selve skoen.

I møbler har man primært fundet små poser med dimethyl fumarate i tabletform eller som små kugler.

Der har også i Danmark været tilfælde af allergi over for stoffet, både forårsaget af sko og af møbler, men tilsyneladende i mindre omfang end i mange andre lande i Europa.

Fra 1. maj 2009 er det forbudt at sælge varer i Europa med et indhold over 0,1 ppm (0,00001 %) dimethyl fumarate. I en svensk undersøgelse fra 2009 fandt man dimethyl fumarate i 1/21 (4,8 %) af de undersøgte sko. Læs rapporten.

En undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser gennemført i slutningen af 2010 viste, at 1/302 (0,3 %) sko på det danske marked indeholdte dimethyl fumarate. Dette sammenholdt med at der estimeret sælges 2,6 mio. par sko (med læderdele) viste, at der fortsat var en potentiel betydelig udsættelse for stoffet, og man skulle som forbruger være opmærksom på, om man fik udslæt af sine sko. Der har ikke været rapporteret tilfælde af allergi overfor dimethyl fumarate siden 2014.