Hyppighed

Hyppigheden af kontaktallergi overfor lanolin i den generelle befolkning er ukendt.

Den Nationale Database for Kontaktallergi registreres, hvor mange af de patienter med eksem, der undersøges for kontaktallergi i speciallægepraksis og på hudafdelinger, der har allergi over lanolin.

Forekomst af kolofoniumallergi blandt testede eksempatienter i 2018:

KvinderMændBegge
0,5 %0,8 %0,6 %

Tallene er baseret på 4.127 testede patienter, hvoraf 67,4 % var kvinder.

Tallene har stort set været uændrede de senere år.