Lovgivning

Det kan være svært at få oplysninger om, hvad der anvendt ved fremstillingen af sko. Har du vedvarende eller tilbagevendende eksem på fødderne og allergi kan det derfor være nødvendigt at få specialsyede sko uden det stof du har allergi overfor.

Der kan søges tilskud til specialsyede sko efter lov om social service § 112 vedr. hjælpemidler. Læs mere her