Lovgivning

Epoxy

Da der er stor risiko for at udvikle allergi over for epoxy er der en helt særlig lovgivning for arbejde med epoxy. Nedenfor er nævnt uddrag af lovgivningen:

  • Personer, der har eksem, allergi overfor epoxy eller kraftig håndsved må ikke arbejde med epoxy.
  • Alle, der skal arbejde med epoxy skal gennemgå en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet.
  • Der skal udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning,  der skal oplyse, om produktet indeholder epoxy og produktets hærdningstid skal oplyses.
  • Arbejdet tilrettelægges så påvirkningerne nedbringes mest muligt. Som minimum skal de sikkerhedsforskrifter, som kodenummeret anviser, følges.
  • Det er vigtigt at undgå hudkontakt, og der skal bruges egnede handsker og egnet arbejdstøj.
  • Kun de, der arbejder med produkterne, må færdes i arbejdsområdet.
  • Der skal opsættes advarselsskilte.
  • Produkter med epoxy skal opbevares forsvarligt. Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere, tydeligt mærket med indholdet.

Læs hele bekendtgørelsen her