Lovgivning

Personlige værnemidler, herunder handsker, skal i følge EU-lovgivning være CE-mærkede.

 

CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. 

Hvis handskerne er CE-mærkede (efter standarden EN 455-3), har leverandøren pligt til at oplyse om allergifremkaldende stoffer i handskerne på forespørgsel.