Hyppighed

Videncenter for Allergi har undersøgt forekomsten af allergilignende symptomer over for hårfarve i den danske befolkning. Undersøgelsen viste:

  • at 18,4 pct. af mænd og 74,9 pct. af kvinder havde prøvet at farve deres hår.
  • at 5,3 pct. af disse havde haft en allergisk eller allergilignende hudreaktion på grund af hårfarvningen.

4.000 personer blev tilfældig udvalgt til interview til undersøgelsen, der fandt sted i 2003.

En anden undersøgelse foretaget af Videncenter for Frisører og Kosmetikere af 1.277 yngre, danske kvinder fra 2010 viste, at (se graf herunder):

  • de undersøgte unge kvinder (som i gennemsnit var 17,5 år) gennemsnitligt var 13,3 år, første gang de farvede deres hår.
  • 66,9 pct. af samme gruppe havde farvet hår inden for det seneste år.
  • gruppen gennemsnitligt havde farvet hår 3,7 gange inden for det seneste år.
  • 10 pct. havde oplevet rødme, afskalning, kløe i forbindelse med hårfarvning.
  • 2,9 pct. havde oplevet hævelser i ansigtet i forbindelse med hårfarvning.

For frisørelever var tallene højere.

Klik på grafen, hvis du vil se den i større format. Klik på grafen for at se den i et større format  

   

Bregnhøj et al, Contact Dermtitis 2011 (accepted)

Flere hundrede tilfælde hvert år

I 2004 indsamlede Videncentret informationer om allergiske reaktioner på kosmetik i et netværk af praktiserende hudlæger.

Ud af 391 reaktioner på kosmetiske produkter havde 37 haft en allergisk reaktion på hårfarve. Heraf forekom en femtedel hos unge på 16 år eller derunder og yderligere en femtedel hos personer mellem 17 år og 30 år.

Undersøgelsen dækker ca. 15 pct. af de patienter, der testes for allergi i Danmark. Det betyder, at hudlæger i Danmark årligt vil se ca. 250 nye tilfælde svær hårfarveallergi. Heraf vil ca. 50 tilfælde være blandt unge under 16 år og yderligere 50 mellem 17 til 30 år.

Meget tyder dog på, at kun de færreste med hårfarveallergi undersøges af hudlæger. Det anslås, at kun ca. en ud af 10 med allergiske reaktioner på hårfarver ses af en læge, og at endnu færre allergitestes.

PPD er stærkt allergifremkaldende

Engelske forskere har vist, at mellem 1,3 pct. og 7,2 pct. af raske personer udvikler allergi over for hårfarve ved almindelig brug gennem seks måneder.

I undersøgelsen, der foregik i Bangkok, indgik flere end 1.000 personer mellem 18 og 55 år. Alle var raske inden forsøget og havde ingen allergier.

I løbet af seks måneder farvede 1.107 personer hår med en hårfarve indeholdende 0,5 pct. af det allergifremkaldende stof PPD. Hårfarven, der var en ny type, blev anvendt i fem minutter én gang om ugen. I denne gruppe udviklede 7,2 pct. allergi over for hårfarve efter seks måneder.

En anden gruppe bestående af 548 raske mennesker farvede hår med en hårfarve, der indeholdt 1,5 pct. PPD. De farvede kun hår en gang om måneden, hvor farven var i håret i 30-40 min. Dette svarer til traditionel permanent hårfarvning. I denne gruppe havde 1,3 pct. udviklet allergi efter seks måneder.

EU’s kosmetikdirektiv tillader PPD i en koncentration på fire fi pct. i hårfarve. Da hårfarven blandes med et oxidationsmiddel, vil den mængde, der kommer på huden være to pct., dvs. op til fire gange mere end i aktuelle forsøg.

Befolkningsundersøgelse fra England

I en undersøgelse fra Amersham i England blev forekomsten af allergilignende symptomer efter hårfarvning undersøgt blandt 4.000 personer. Svarprocenten var 45 pct.   

Undersøgelsen viste:

  • at i alt 47 pct. havde farvet hår mindst en gang.
  • at 14 pct. havde udviklet eksem og 3 pct. hævelser efter hårfarvning.
  • at en mindre del (15 pct.) havde søgt læge i forbindelse med reaktionen og kun 0.02 pct. havde kontaktet producenten.

De spørgsmål, der blev stillet, var en engelsk oversættelse af de spørgsmål, der blev anvendt i den tilsvarende danske undersøgelse nævnt oven for.

Befolkningsundersøgelse fra Tyskland

Tyske forskere vurderer – baseret på de patienter, der testes af hudlæger i Tyskland – at hårfarveallergi forårsaget af PPD forekommer hos ca. 0,2 pct. af befolkningen.