Airborne contact dermatitis caused by common ivy (Hedera helix L. ssp. helix).

Efeu er ikke en ukendt årsag til kontakt eksem. Dette fremkommer sædvanligvis grundet berøring med planten. Denne rapport fortæller om en gartner der allerede var allergisk overfor Efeu og om hvordan hans kontakteksem kunne fremprovokeres af luftbåren Efeu når planterne blev beskåret i nærheden af ham.