Adult atopic dermatitis and the risk of type 2 diabetes

Type 2 diabetes hos voksne med atopisk eksem 

Dette kohortestudie havde som formål at undersøge hvorvidt voksne med atopisk eksem har en øget risiko for at udvikle type 2 diabetes senere i livet. Vi identificerede i alt 30,079 voksne i Danmark med en diagnosekode for atopisk eksem (L20). Disse patienter blev matched med 148,428 kontroller uden eksem. Individerne blev fulgt indtil de udviklet type 2 diabetes, døde, udvandret eller indtil studieslut (31. december 2011). Vi fandt at patienter med eksem ikke har en øget risiko for type 2 diabetes sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Derimod viste multivariabel analyser at rygning, alkohol forbrug og brug af kortikosteroid, både som systemisk og topikal (cremer og salver) behandling kan øge risikoen for type 2 diabetes hos patienter med atopisk eksem. Flere studier er nødvendig for at belyse disse mulige årsagssammenhænge.