Acceptable risk of contact allergy in the general population assessed by CE-DUR–a method to detect and categorize contact allergy epidemics based on patient data

Denne artikel anvender en matematisk epidemiologisk metode til at korrelere forekomsten af kontaktallergi blandt eksempatienter med forekomsten af kontaktallergi i befolkningen. Endvidere diskuterer den hvordan kontaktallergiepidemier kan kategoriseres i befolkningen.