Årsrapport 2009 for den landsdækkende klinisk database

Årsrapport for Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi for 2009 kan nu hentes som pdf-fil:

 

 

Rapporten beskriver overvågning og forskning inden for kontaktallergi samt arbejdet med kvalitetssikring.

 

Indikatorer for kvaliteten af behandlingen samt anbefalinger for det videre arbejde inden for kvalitetssikring og databasens virke præsenteres. 

 

Rapporten indeholder en revisionspåtegning fra Kompetencecenter Øst.