A quantification of occupational skin exposures and the use of protective gloves among hairdressers in Denmark

Frisører har en høj forekomst af håndeksem på grund af den daglige eksponering for vand, allergener og irritanter. I dette studie kortlægges det ugentlige omfang af denne eksponering samt frisørernes brug af beskyttelseshandsker. I alt deltog 2.918 frisører i studiet.

 

Resultaterne viste, at langt størstedelen af frisørerne dagligt havde våde hænder i to timer eller mere. Handskebrug var udbredt til hårfarvning, mens kun 28 % brugte handsker til permanent. Frisørerne brugte sjældent handsker til hårvask (10 %); dog brugte 49 % handsker til hårvask efter hårfarvning.