A possible association between a dysfunctional skin barrier (filaggrin null mutation status) and diabetes – a cross-sectional study

Denne artikel undersøger, hvorvidt en defekt hudbarriere i form af filaggrinmangel kan øge risikoen for at få sukkersyge. Hypotesen er baseret på, at man tidligere har vist en højere forekomst af astma hos personer med en defekt hudbarriere.

 

Nærværende undersøgelse viser, at forekomsten af filaggrin null-mutationer forekommer signifikant hyppigere blandt personer med selvrapporteret sukkersyge fra baggrundsbefolkningen i København end blandt personer, der ikke rapporterer sukkersyge.

 

Dette fund blev replikeret da en kohorte af type II-sukkersyge patienter blev typet for filaggrinmutationsstatus. Effekten var stærkest blandt personer med lavt BMI.