A holistic view on dermatitis: Patch testing should be considered in patients with atopic dermatitis

I denne korrespondance til forfatterne af "Atopic dermatitis: a practice parameter update 2012" (Schneider et al. 2013), argumenteres der for at lappetestning bør indgå i diagnosticeringen af unge og voksne patienter med atopisk eksem (børneeksem), grundet store overlap imellem denne sygdom og kontaktallergi.