A cobalt spot test was useful in the diagnostic work-up of a cobalt allergic patient suffering from oral hypersensitivity to cobalt

Denne kasuistik beskriver en patient med "burning mouth"-symptomer (brænden fra mundslimhinden), som havde en koboltallergi ved lappetestning. Kobolt-spottesten blev herefter anvendt til at påvise koboltfrigivelse fra patientens tandprotese. Ved skift til koboltfri tandprotese forsvandt symptomerne.