28 dages opfølgning af lappetestreaktioner på p-phenylendiamine og p-phenylendiamin-dihydrochlorid: et multicenterstudie på vegne af EECDRG.

Formålet med denne undersøgelse var at følge de positive lappetest reaktioner på PPD og dets salt PPD-dihydrochloride (PPD-DHC) for at karakterisere reaktionsmønstre vedrørende tid og dosis hos PPD-sensibiliserede individer.

Frivillige med tidligere reaktioner på PPD 1,0% blev inkluderet og lappetestet med PPD og PPD-DHC i fortyndingsserier efterfulgt af 7 besøg i løbet af 28 dage.

26 frivillige gennemførte undersøgelsen, hvoraf 23/26 (88%) reagerede på PPD 1,0%, mens 69% reagerede på 0,32%. Samlet set reagerede 42% og 27% på de tilsvarende koncentrationer af PPD-DHC. Efter dag 7 blev der ikke observeret nye reaktioner på nogen af testkoncentrationerne, hverken for PPD eller PPD-DHC.

Der blev ikke observeret senreaktioner på PPD eller PPD-DHC ved nogle af test koncentrationerne. Det blev vist, at der er risiko for manglende påvisning af kontaktallergi, når dosis er lav.

Original overskrift: Twenty-eight-day follow-up of patch test reactions to p-phenylenediamine and p-phenylenediamine dihydrochloride: A multicentre study on behalf of the European Environmental and Contact Dermatitis Research Group.