20 Years of standard patch testing in an eczema population with focus on patients with multiple contact allergies

Resultater fra alle lappetests (allergi-test til diagnosticering af kontaktallergi) udført på dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital, siden 1979 er blevet registeret elektronisk i en database. Det giver en unik mulighed for at undersøge prævalens af kontaktallergier, persistens af kontaktallergi og karakterisere subpopulationer.
Artiklen er baseret på analyse af resultater fra standard-lappetest udført på dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital, i perioden 1985-2005. 14.998 personer blev allergitestet i denne periode. 34,5 % af alle testede personer havde en kontaktallergi, hvoraf størstedelen af de allergiske personer var kvinder. Allergi overfor nikkel var hyppigst (12 %), og allergi over for parfume næsthyppigst (7,7 %). Persistens- og sensitivitets-rater for alle 23 standard-allergener er opgjort i artiklen. 5% af alle testede personer havde multiple kontaktallergier (= allergi over for tre eller flere kemiske stoffer). Hyppigheden af multiple kontaktallergier og allergi over for 1-2 kemiske stoffer har været uændret stabil gennem de sidste 20 år. Det er primært kvinder, der rammes af multiple kontaktallergier, og hyppigheden stiger med alderen.