10-year prevalence of contact allergy in the general population in Denmark estimated through the CE-DUR method

Forekomsten af kontaktallergi i baggrundsbefolkningen er traditionelt blevet undersøgt via store omkostningsrige epidemiologiske studier. En ny og anderledes metode indbefatter at man kombiner klinisk epidemiologiske data med den WHO definerede ”lægemiddelanvendelighed forskningsmetode”. Metoden forkortes på engelsk til CE-DUR. Kort fortalt baserer metoden sig på information om det samlede salg af lappetest i det pågældende land (her Danmark), antallet af danskere der har en sygehistorie der indikerer lappetestning og endelig tal for hyppigheden af positive lappetest i Danmark blandt patienter. Ved hjælp af simpel matematik kombineres disse tal og herudaf kan man bestemme hyppigheden af kontaktallergi i befolkningen. Vi fandt at 10 års hyppigheden af kontaktallergi i befolkningen var mellem 7.3 og 12.9% blandt voksne danskere over 18 år. Dette tal passede fint med resultater fra de tidligere Glostrup undersøgelser. Det konkluderes at metoden er anvendelig til fremtidig overvågningsbrug.