The association between phthalate exposure and atopic dermatitis with a discussion of phthalate induced secretion of interleukin-1β and thymic stromal lymphopoietin.

Phthalater diestere er almindeligt anvendt som blødgøringsmidler i plast og kosmetik såvel som i fødevareemballage og parfumer, der kan føre til langvarig og gentagen dermal, oral og luftbåren eksponering. Dette litteraturstudie har evalueret den formodede rolle af phthalat diestere i patogenesen af atopisk eksem og diskuteret mulige patogene veje. Humane studier viste ingen klar sammenhæng mellem phthalater og udviklingen af atopisk eksem, mens dyrestudier tyder på at phthalater kan forværre atopisk eksem. Desuden er både filaggrin mutationer og atopisk eksem blevet forbundet med højere koncentration af phthalater. Der er behov for prospektive undersøgelser for at afdække den mulige patogene rolle af phthalat diestere i atopisk eksem og den tilhørende sundhedsrisiko.