Rapid allergen-induced interleukin-17 and interferon-γ secretion by skin-resident memory CD8+ T cells.

Hud-residente hukommelses T (TRM)-celler har i de senere år vist sig at danne lokal hudhukommelse imod virusinfektioner.

Dette studie fokuserer på TRM celler i dannelsen af lokal hudhukommelse i kontaktallergi. Her beskriver vi en musemodel og undersøger udviklingen af lokal hukommelse i huden overfor et eksperimentelt allergen. Efter hudsensibilisering, måler/finder vi stærk hudinflammation ved allergenprovokation i den lokal-sensibiliserede hud. Endvidere identificerer vi to fænotyper af epidermale CD8+ TRM celler, og viser at disse kan respondere med hurtig produktion af IL-17 og IFNg, der inducerer signifikant ekspression af IL-1β i keratinocytter.

Slutteligt viser vi, at den denne mekanisme for lokal hudhukommelse kan translateres til nikkelsensitive kontaktallergi patienter.