Øget antal af IL-17A-producerende γδ T-celler i thymus fra filaggrin-deficiente mus

Normalt associeres mutationer i filaggrin-genet (Flg) med en defekt hudbarriere og dermed hudlidelser. I dette studie undersøgte vi hvorvidt filaggrin-mangel i thymus, som er det organ hvor T-celleudvikling finder sted, kan påvirke udviklingen af γδ T-celler i thymus, og således indirekte hudens immunologi. Vi fandt ud af at mus med en mutation i Flg udviklede flere IL-17A-producerende γδ T-celler i thymus, og at de også havde flere af disse i huden. Dette studie kan være med til at forklare at mutationer i Flg, som er meget hyppige i mennesker, ikke nødvendigvis kun spiller en rolle i lokalt i huden, men måske også en mere central rolle i kroppens immunsystem.

Original overskrift: Increased Production of IL-17A-Producing γδ T Cells in the Thymus of Filaggrin-Deficient Mice.